Kan man få et lån uten sikkerhet på dagen?

4358_original

Om du kan få forbrukslån på dagen eller ei, er mest et definisjonsspørsmål. Du får nesten garantert svar på dagen, der lånetilbudene sendes i en epost rett etterpå. Så gjenstår det altså å få pengene tilsendt raskest mulig.

Der er den største begrensningen tiden bankene bruker på å sende, samt motta og godskrive overførselen på din konto. Dette tar normalt fra 1 til 3 virkedager, alt ettersom hvilke banker det er snakk om. 3 dager er svært sjeldent, mens 1 og 2 forekommer oftere.

”På dagen” er faktisk mulig

Sett at utlåneren overfører tidlig på en virkedag, kan det hende pengene registreres som mottatt og blir disponible på kontoen din, kun noen timer senere. Denne biten kan også gå raskere dersom du allerede har et kundeforhold hos banken du søker om forbrukslån hos. Noen av bankene vi forbinder nesten utelukkende med forbruksfinansiering, tilbyr også egne kundekontoer. I slike tilfeller er det definitivt mulig å få lån på dagen. De fleste vil nok imidlertid ha pengene overført til en annen bank, der man har brukskonto eller lønnskonto. Da blir de viktigste faktorene for rask utbetaling, de tingene du kan kontrollere selv.

Få lånet raskt på plass

internet-123-2048x2048Når det haster med å skaffe pengene, finnes det flere ting du kan gjøre selv for å få fart på saksgangen. En søknad som leveres tidlig på morgenen, har større sjanse for utbetaling samme dag, enn om du venter til etter lunsj. Søker du på kvelden eller på en helgedag, kan du fortsatt få svar umiddelbart, men bankprosessen blir neppe iverksatt før neste virkedag.

Hvor raskt det går å få på plass forbrukslånet, avhenger også av om du er forberedt eller ei. Bankene krever dokumentasjon på inntekt, og noen vil også se dokumentasjon på eksisterende gjeld. Det er standard at du må fremlegge kopi av siste års ligning, samt siste måneds lønnsslipp. Dette fordi du må dokumentere at du møter kravet til inntekt. Søker du sammen med en medlåner, sørger du for at begge to har kopiene klare. Husk at dokumentasjon på leieinntekter, barnebidrag eller andre trygdeytelser, også kan bli avkrevd dersom disse utgjør en del av det du oppgir som årlig inntekt.

Elektronisk signatur gjør det raskere

Ha også BankID slik at du kan signere elektronisk. Signerer du på gammelmåten, tar prosessen lengre tid fordi signert låneavtale må gå med vanlig postgang. Har du all dokumentasjon klart, slipper du kaste bort tid på dette når lånet innvilges. Fordi du sender inn alt elektronisk, trenger du bare ett sett med dokumentasjon dersom du vil søke om forbrukslån fra flere banker samtidig. Å søke om lån fra flere banker er for øvrig et godt tips. Da øker sjansene for å finne det lånet som er billigst for deg.

Store forbrukslån

Det tar i teorien akkurat like lang tid med et stort forbrukslån, som med et lite. Søknadsprosessen og de fleste kravene til dokumentasjon, er noenlunde identisk for alle bankene.


OPP Finans lar deg låne fra 10 000 kroner og helt opp til 500 000 kroner, uten at du må stille med sikkerhet. Banken krever at du er over 21 år når du søker, tjener minimum 200 000 kroner i året og har holdt stien din ren når det gjelder betalingsanmerkninger. Søker du om forbrukslån fra OPP Finans, får du svar så å si med en gang. Er lånet innvilget, får du tilbud i en epost, samt en SMS med informasjon om dette. OPP Finans utbetaler lånet til din konto med en gang all dokumentasjon er innsendt, og når de har mottatt signert låneavtale.

Bank Norwegian har samme øvre lånegrense som OPP Finans, men her er laveste lånesum 5 000 kroner. Deres søknadsprosess er mer eller mindre identisk. Eneste merkbare forskjell er at kravene er noe annerledes. Blant annet holder det å være over 18 år for å få forbrukslån fra Bank Norwegian.

Tre banker for små forbrukslån på dagen

Finansselskapene KlikkLån, www.Lånepådagen.no/, L’EASY og Thorn tilbyr forbrukslån som har en lavere maksimumsgrense enn de to andre bankene som er nevnt. Her er det største lånet på henholdsvis 40 000 kroner (Klikklån) og 50 000 kroner (L’EASY) og 100 000 kroner (Thorn). Disse bankene er om mulig kanskje enda raskere enn flere av de andre som tilbyr forbrukslån, fordi lånesummene er lavere. Likevel er disse bankene mest avhengige av normale bankprosedyrer for overførsler, på samme vis som alle andre banker.

Hvilken bank du bør velge rent tidsmessig, er dermed nesten likegyldig. Derfor bør du først og fremst se på selve betingelsene du får tilbudt. Små lån fra småbankene kan ha lavere etableringsgebyr, og dermed lavere totalkostnader, mens de større bankene og lånene kan gi lavere kostnader på større lånesummer.