Nordea Forbrukslån

maxresdefault

Nordea er en av de tradisjonelle storbankene som også tilbyr forbrukslån. Som det er vanlig for denne typen finansiering, krever ikke Nordea sikkerhet for denne lånetypen, og legger seg heller ikke opp i hva pengene brukes til. Lånet er ment som en løsning dersom kundene deres får behov for raske penger til oppussing, uforutsette utgifter og lignende. Du kan også bruke lånet fra Nordea til å refinansiere smågjeld. Dette kan lønne seg i mange tilfeller, så lenge rentebetingelsene på forbrukslån et blir lavere enn den gjelda som skal refinansieres.

Hva koster forbrukslån fra Nordea?

I utgangspunktet ser lånet fra Nordea noe dyrere ut enn mange av konkurrentenes forbrukslån. Den laveste nominelle renten er for tide på 14,5% p.a. (”pro anno” – ”per år”). Sammenlignet med for eksempel OPP Finans, som tilbyr tilsvarende laveste nominelle rente på 7,%, virker Nordea dyre. Men, det trenger ikke nødvendigvis stemme med virkeligheten. Rentene på forbrukslån fastsettes normalt ut i fra søkerens kredittverdighet (basert på din kredittscore). Det finnes kun et fåtall banker som ikke følger denne praksisen. Derfor kan det hende at folk med gjennomsnittlig eller dårlig kredittscore, likevel kan finne det billigste lånet når de søker hos Nordea. Har du veldig god kredittscore derimot, vil du sannsynligvis finne billigere lån eller refinansiering enn det fra Nordea. Søk derfor til flere banker, og bruk tilbudene du får til å sammenligne.

Kontokreditt i stedet for forbrukslån

sparerkompass-2014-deutsche-sparen-geld-kopfkissen-zinsen-finanzen-sparbuch--7En kontokreditt kan være et godt alternativ til forbrukslånet fra Nordea, spesielt om du ikke trenger hele lånesummen umiddelbart. Kreditten har en nominell rente som starter lavere enn for forbrukslånet, men det tilkommer en provisjon på 0,25% av benyttet kapital. Denne provisjonen beregnes per kvartal. Fordelen med en brukskreditt er at du kun betaler for renter for den delen du velger å bruke. Urørte penger belastes ikke med rentekostnader. For de som vil ha penger i bakhånd til gunstige tilbud, uforutsette utgifter og lignende, kan dette være rett lån.

Hvem får forbrukslån og kontokreditt?

Kravene for å få lån til forbruk  fra Nordea, er at du er myndig og har fast inntekt av et eller annet slag. Bidrag, trygd og leieinntekter regnes normalt også som inntekter. Banken aksepterer ikke at søkere har betalingsanmerkninger. For kreditten sin del må du også ha brukskonto hos Nordea, mens for forbrukslån spiller det ingen rolle hvilken bank du bruker ellers. Størrelsen på forbrukslån er maksimalt 200 000 kroner, mens størrelsen på kreditten du kan få beregnes ut i fra din månedlige inntekt.