Tips til hvordan få innvilget boliglånet

150828_Studie_IW_Koeln_Wohnungsbau

Bankene forholder seg til mange faktorer når de bestemmer seg for om de vil innvilge søknaden din om boliglån eller ikke. I utgangspunktet er de temmelig strenge, og mange får avslag på søknaden. Du kan forbedre sjansene for å få boliglån på flere måter, spesielt om du forbereder deg i litt lengre tid.

Start planleggingen tidligst mulig

Som du vil se av lengre ned i artikkelen, kan det lønne seg å tenke på boliginvesteringen så tidlig som mulig. Mange av faktorene som avgjør om du får innvilget boliglån, bestemmes nemlig av din økonomiske historikk. For eksempel vil personer med stadige inkassokrav, kanskje til og med betalingsanmerkninger, kunne få vanskeligheter flere år senere når de skal investere i bolig.

Dine inntekter er viktige, men blant de faktorene som innvirker mest, er slike ting som alder, bo-mønster, gjeld, betalingshistorikk og graden av egenkapital. De første punktene her innvirker på om du er kredittverdig eller ikke, noe som uttrykkes i en kredittscore. Du forbedrer kredittscoren ved å holde deg noenlunde gjeldfri, betale regninger i tide, ha et stabilt bo-mønster (unge bør vurdere å stå registrert med sine foreldres adresse i Folkeregisteret), unngå konkurser (også som aksjeeier eller styremedlem i uheldige selskap) og så videre. Dette gir bedre kredittscore, og dermed bedre sjanser for å få innvilget boliglån.

Reduser gjelden din

Young rider with bicycle standing in a green lush meadow with raised hands

Bankene forventer at du har faste inntekter når du tar opp et boliglån. De ser også på gjeldsgraden. Har du mye gjeld fra forbrukslån, kredittkort eller lignende, er det en god idé å kvitte seg med så mye av dette som mulig, før du søker om lån til bolig. Dette kan være tungvint rent økonomisk, spesielt om du samtidig sparer til egenkapital. For å få det til, må mange stramme inn livreima noen måneder eller år, men det er verdt innsatsen.

Enkelte må ty til mer drastiske skritt for å gjøre seg attraktive overfor bankene. Om du har en belånt bil eller annen kapitalkrevende eiendel, kan det være en idé å selge denne for å innfri det tilknyttede lånet. Kjøp deg heller ny bil igjen senere, spesielt om du ikke er særlig avhengig av den nå.

Skaff nok egenkapital

Kravet til egenkapital er på hele 15%. Dette er fastsatt av myndighetene, og er ikke noe du kan prute på i banken. Om boligen du søker om lån til, koster 2 millioner, må du altså ha hele 300 000 kroner i egenkapital. Det i seg selv er en utfordring for mange. Utover de 15% som er kravet, lønner det seg å prøve å skaffe så mye mulig ekstra. Jo mer egenkapital du har, desto større er sjansene for å få innvilget boliglånet. Bankene har da en lavere risiko for tap, om du skulle miste evnen til å betjene lånet ditt.

Egenkapital kan du skaffe deg ved arv eller gaver fra foreldre eller slekt. Enkelte arbeidsgivere er villige til å yte lån til ansatte, noe du kan bruke til egenkapital. Du kan også søke om startlån i husbanken, du kan ta opp andre kortsiktige lån til egenkapital, eller du kan gjøre det som er det beste, nemlig å spare.

Boligsparing for ungdom

bausparenOm du er under 33 år og har muligheten til å spare til bolig, er BSU det aller beste. Boligsparing for ungdom gir deg ikke bare de beste rentene (helt opp til 5% i dag), det viser også en vilje og evne til å tenke langsiktig. Bankenes vurdering inkludere også dette, når de vurderer søknaden din om boliglån. Har du en velfylt BSU-konto, viser du også at du er sannsynligvis pålitelig, og tenker langsiktig og fornuftig.

Kjøp bolig sammen med en annen

Kjøper du bolig sammen med en samboer eller ektefelle, som også har fast inntekt, dobler du som regel sjansene for å få boliglån innvilget. I tillegg til at dere blir to som deler kostnadene, har dere kanskje også betydelig mer i egenkapital. Selv om en av dere skulle ha lav kredittscore, begrenset inntekt, eller lignende, er summen likevel bedre enn de fleste som kjøper bolig alene.

Det blir stadig vanligere at også venner går sammen om å kjøpe bolig. Vurder dette dersom du ikke har en livspartner å kjøpe sammen med. Vær likevel oppmerksom på at å eie en bolig sammen med både samboere, ektefeller eller venner, kan føre til uenigheter og by på problemer dersom forholdet opphører. Ha alltid klare og gyldige kontrakter som regulerer hvordan dere i så fall skal håndtere eierskapet av boligen.

Kjøp bolig med egen utleiedel

Dersom boligen gir deg mulighet til en ekstra inntekt, vil bankene være mer villige til å gi deg boliglån. Utleieinntektene kan dekke store deler av lånet, og er en relativt trygg inntektskilde. Banken har da lavere risiko for tap, og vil også kunne gi deg bedre rentetilbud i mange tilfeller. Sett deg inn i reglene for utleie av deler av boligen. Gjør du dette rett, vil du også kunne slippe skatteplikt for leieinntektene.

Øk sikkerheten for banken

603209_web_R_K_B_by_Jorma-Bork_pixelio.de_Det kan også være en løsning å stille med kausjonist når du søker om bolig. En kausjonist er en person som garanterer for lånet, gjennom sikkerhet i en eiendel (som oftest egen bolig). Det er ikke uvanlig at foreldre kausjonerer for sine unges første boligkjøp, men ordningen byr også på noen utfordringer. Kausjonisten får et såkalt solidarisk ansvar for gjelden. Om du skulle bli ute av stand til å betjene lånet, kan kausjonisten bli ansvarlig for innbetalingene.

Vær trofast mot banken

Om du har hatt et langt kundeforhold til en bank, vil de kjenne din økonomi bedre. Dette kan gi deg en fordel når du søker om boliglån, spesielt om du har vist evne til en edruelig og stabil personlig økonomi. Det er enda bedre dersom du også er kjent med banken som person, noe som ikke er uvanlig om du kommer fra et småsted og bruker en en lokalbank.
Om du ikke får innvilget boliglån, til tross for et langvarig kundeforhold, er dette bare å ”slå opp” med gammelbanken. Ta med deg argumentene og ressursene du har, og gå til neste bank. Der får du en ny mulighet.